Ledarskap: Aldrig för sent att utvecklas

Nytt läsår, nya undervisningsgrupper … vad har du för strategier för att redan från första lektionen skapa ett positivt intryck där du är den självklara ledaren?

Som lärare är ledarskapet en stor del av yrkesrollen och identiteten. Det tar ofta många år att bygga upp en ledarroll som man känner sig trygg i, men det är aldrig för sent att omvärdera och utveckla sitt ledarskap. Tvärtom – när du bestämt dig för att utvecklas som ledare ökar chansen att dina lektioner blir bättre, att dina elever får bättre resultat, att jobbet blir roligare, att du vill utvecklas ännu mer … en positiv cirkel, med andra ord.

Det finns mycket forskning om vad det är som kännetecknar ett framgångsrikt ledarskap i klassrummet. En av de som ägnat mycket tid åt detta är Marcus Samuelsson, universitetslektor i pedagogik vid Linköpings universitet. Han har bland annat kommit fram till att skickliga lärares ledarskap framför- allt utmärks av god planering och genomtänkt undervisning. De första tio minuterna av den första lektionen är av stor betydelse – det är nu du visar eleverna vilka ramar som gäller och vilken typ av ledare du är.

Fysisk närvaro, att uttrycka sitt ledarskap genom kroppsspråk och röst, är enligt forskningen en annan betydelsefull faktor. Det är också viktigt att ha tydliga klassrumsrutiner vid start och avslut – dels ett tydligt och trevligt välkomnande, dels regler för vad som gäller när eleverna kommit in och satt sig.

På senare år har man också uppmärksammat vikten av lärar–elevrelationen. Att snabbt lära sig elevernas namn, att uppmärksamma deras unikhet och att visa att man vill dem väl är enkla men viktiga steg i relationsskapandet. Samtidigt kräver vuxenrollen att man behåller en viss distans. För att göra eleverna engagerade i ämnet och lärandet kräver det vidare att du som lärare visar ett stort personligt engagemang – det handlar alltså om att visa att du gillar ditt ämne, ditt jobb och dina elever.

Att bli en bättre ledare behöver inte vara svårt, men för att utvecklas är det viktigt att först bli medveten om sina eventuella brister och därefter arbeta medvetet med dessa. För att synliggöra det egna ledarskapet kan man filma sig själv eller låta kolleger och/eller elever göra utvärderingar som man sedan analyserar och reflekterar kring.

BOKTIPS

Lärandets ordning och reda – ledarskap i klassrummet, Marcus Samuelsson (Natur & Kultur, 2017). Om förhållandet mellan god undervisning och ordning och reda i klassrummet samt vikten av att arbeta förebyggande, långsiktigt, medvetet och tålmodigt.

 

Vill du läsa mer? Bli prenumerant!

Du får 6 nr av Grundskoletidningen och Pedagogisk Snabbguide för 1099 kr exkl. moms.

Så här kan du läsa vidare
Börja prenumerera så får du tillgång till alla fördjupande och inspirerande artiklar i Grundskoletidningen och Pedagogisk snabbguide..
Kompetensutveckling när den är som bäst.

Bli prenumerant