Kompetensutveckling för lärare och skolledare

Särskola, sommarläsning och dokumentation

Nu börjar vi med ett erkännande. Min kunskap om särskolan borde vara större än vad den är. Jag är dock ganska övertygad om att jag inte är ensam om detta, och därför känns det här numret lite extra viktigt.

Tobias Ludvigson

Tobias Ludvigson

Chefredaktör

#3
Årgång 44 - 2019
TEMA:
Årgång 44 - 2019
TEMA:
Särskolan

Särskola, sommarläsning och dokumentation

Nu börjar vi med ett erkännande. Min kunskap om särskolan borde vara större än vad den är. Jag är dock ganska övertygad om att jag inte är ensam om detta, och därför känns det här numret lite extra viktigt.

Tobias Ludvigson

Tobias Ludvigson

Chefredaktör

Porträttet

”Det sitter i huvudet att våga”

Orädd och passionerad. I jakt på förändring rör hon upp en hel del känslor. Frida Boisen, utsedd till Sveriges bästa digitala ledare, ser digitaliseringen som svaret på skolans utmaningar. Och passar på att be slöjdlärare om ursäkt.

Nr 3: 2019
TEMA
Särskolan

Konsten att sätta eleven i centrum

Frågan om allas rätt till likvärdig utbildning ställs på sin spets inom grundsärskolan. För läraren ställer det höga krav på kompetens i relationer och bemötande. Och att hitta balansen mellan krav och omsorg.
Nr 3: 2019
TEMA: Särskolan

Respektera det personliga utrymmet

Lågaffektivt bemötande har varit i hetluften under våren. Men i grundsärskolan är metoden självklar. Där försvann diskussionen om när läraren ska använda den eller sätta gränser redan för tio år sedan, enligt psykologen Bo Hejlskov Elvén.

Se allaSe färre
I klassrummet
Sommarläsning
Lektionen

Läslust för ledighet

Det finns mycket att vinna på att hålla igång läsningen under sommarlovet, speciellt för dem som inte har svenska som modersmål. Här får du inspiration och tips på lektionsupplägg för att väcka läslust som håller i sig över sommaren.

FORSKAREN: "De som läste hade bättre resultat"
Nr 3: 2019
Pedagogisk snabbguide

Tema: Dokumentation

Dokumentation associeras ofta till något negativt, något som tar tid och som gör att själva kärnuppdraget, undervisningen, får mindre tid. Den här snabbguiden dokumentation som gör att arbetet blir lättare, mer effektivt och bidrar till utveckling.

Ur innehållet:

● Då måste du dokumentera – en översikt.
● Dokumentationsdilemman.
● Handlingsplan för god dokumentationskultur.
● Reflektera tillsammans: Dokumentation vid särskilt stöd.

Du som är prenumerant kan läsa snabbguiden här.

Nr 3: 2019
NÄSTA NUMMER

Nästa nummer av Grundskoletidningen är ute 21 augusti

Tema: Digitaliseringens gränser

Vi går ett steg längre än till frågan om skärmar eller inte i skolan. Vilket är det bästa förhållningssättet till tekniken?

Nr 4 2019

Oj, är du inte prenumerant?

Den här artikeln kan endast läsas av dig som prenumererar på Grundskoletidningen Pedagogisk snabbguide.

Så här kan du läsa vidare
Logga in eller börja prenumerera så får du tillgång till alla fördjupande och inspirerande artiklar i Grundskoletidningen och Pedagogisk snabbguide.
Kompetensutveckling när den är som bäst.

Bli prenumerant