Verktygens mästare

Varje generation har sina utmaningar, och sitt speciella avstånd till den föregående generationen. Varje generation behöver också människor som lär dem hantera världen, det vill säga goda lärare.

En av de utmaningar dagens unga möter är att hantera en omvärld präglad av de senaste årtiondenas digitala utveckling. Det gäller även digitalisering i skolan.

Det är viktigt att välja rätt verktyg, och då inte minst att tänka på öppna standarder så att man inte helt lämnar över kontrollen till leverantören. Redan att fundera på fördelarna med lösningar baserade på öppen källkod är ett tydligt steg framåt.

Nästa steg är att använda verktygen rätt, och det gäller oavsett om verktyget är en hammare eller en webbrowser. Ungdomar behöver lära sig att använda en dator, och ibland även att programmera, men också att fungerande datorsystem är mer än enstaka appar.

Vidare behöver skolan även lära ut hur man förhåller sig till olika källor på internet och skyddar sig från olika sorters angrepp, lika naturligt som man lär ut vad som kan förväntas av en dagstidning. Alla behöver kunskap för att inte bli del av någon besinningslös mobb, vare sig det gäller att slänga ur sig hotelser eller att med bästa vilja i världen sprida en ”efterlysning” som leder till att någon med skyddad identitet får nya besök av sin förföljare.

Precis som när man lär sig ett hantverk, behöver eleven en mästare att lära av och ta efter. En bra lärare kan vara skillnaden mellan att inte förstå poängen med baskunskaper och att ta in både sådana och mycket annat på ren lust. En engagerad lärare kan vara skillnaden mellan att det ändå inte är någon idé att försöka, och att ansträngningen i sig ger tillfredsställelse. Skolans verktyg varierar över tid, men det viktigaste förblir att ha skickliga och kunniga lärare.

Kikare

Framtidens skola:
Skolans verktyg varierar över tid, men det viktigaste förblir att ha skickliga och kunniga lärare.

Läs fler

Monika Orski

Monika Orski

Civilekonom, författare, föreläsare och ordförande i Mensa.

 

Vill du läsa mer? Bli prenumerant!

Du får 6 nr av Grundskoletidningen och Pedagogisk Snabbguide för 1099 kr exkl. moms.

Så här kan du läsa vidare
Börja prenumerera så får du tillgång till alla fördjupande och inspirerande artiklar i Grundskoletidningen och Pedagogisk snabbguide..
Kompetensutveckling när den är som bäst.

Bli prenumerant