Smit inte från ansvaret!

Karin Nygårds: ”Du kommer inte undan, digitaliseringen är en del av ditt uppdrag som lärare.”

Vad du än tycker om appar och skolplattformar så kan du som lärare inte ignorera digitaliseringen. Digitaliseringen av samhället är en av de viktigaste processerna som påverkar vår framtid just nu. Det går inte att blunda för den. Den är mycket tydligt inskriven i läroplanen för grundskolan. Som verksam i grundskolan har du som uppgift att bidra till att eleverna utvecklar förståelse för hur digitaliseringen påverkar individen och samhällets utveckling.  Det är också skolans uppdrag att förbereda eleverna på att leva och verka i samhället. Hur gör vi det utan att lära dem hantera det digitala?

Lärare har en av samhällets viktigaste uppgifter i och med att skolan är den plats där framtidens vuxna utbildas. I Egypten ligger skolans ansvar under försvarsdepartementet, eftersom man anser att det handlar om rikets säkerhet att lärarna säger rätt saker till eleverna. Tack och lov har vi inte militärer som ser till att vi följer läroplanen till punkt och pricka här i Sverige.

Det är så klart inget jag efterfrågar, men jag tycker nog att vi oftare borde tänka på det viktiga ansvaret vi har för att upprätthålla och utveckla demokratin i vårt land. Läroplanen är vårt styrdokument, inte ett dokument där vi kan plocka ut det som passar oss bäst. Om inte lärarna ser till att eleverna får med sig de delar som är beslutade i läroplanen, vem ska då göra det?

”Eleverna ska kunna orientera sig och agera i en komplex verklighet med stort informationsflöde, ökad digitalisering och snabb förändringstakt” står det i läroplanen. Hur ska vi lära våra elever att göra det, om vi själva inte kan? Trots att jag ägnat de senaste tio åren åt att djupdyka i dessa frågor, så känner jag mig inte alls säker på att jag verkligen kan navigera i den snåriga skog som internet erbjuder.

Jag känner mig tvärtom mer osäker på om jag verkligen kan det jag tror att jag kan. Men i fortbildningssammanhang möter jag med jämna mellanrum lärare som anser att de kan det här med källkritik, att det inte är något de behöver lära sig mer om. Om det är sant så vore det imponerande, för källkritik är en av de största utmaningarna med digitaliseringen.

Digitalisering är en mycket större, viktigare och svårare uppgift än att bara hantera lärplattor i klassrummet. Det handlar om att förstå förändringarna som det innebär för oss som människor och vad det gör med vårt samhälle.

Kanske handlar det om att vi i större utsträckning ska vägra använda digitala verktyg ifall de inte tillför något för eleverna? Det valet måste i så fall göras utifrån kunskap och erfarenhet, inte av ovilja att befatta sig med det digitala. Du kommer inte undan, det är en del av ditt uppdrag som lärare. Du måste lära dig mer om du inte kan.

Håller du med Karin Nygårds – eller har du en annan åsikt? Tyck till på Facebook

 

Karin Nygårds är legitimerad lärare för låg- och mellanstadiet, inriktning svenska som andraspråk, och författare till bland annat boken Så funkar internet.

Vill du läsa mer? Bli prenumerant!

Du får 6 nr av Grundskoletidningen och Pedagogisk Snabbguide för 1099 kr exkl. moms.

Så här kan du läsa vidare
Börja prenumerera så får du tillgång till alla fördjupande och inspirerande artiklar i Grundskoletidningen och Pedagogisk snabbguide..
Kompetensutveckling när den är som bäst.

Bli prenumerant