Svenska eller svenska som andraspråk?

Det tar mellan fem och tio år att utveckla ett språk som fungerar i de flesta situationer, och därmed även skolspråket. En elev som läst svenska som andraspråk hela grundskoletiden kan därmed ha utvecklat språket så mycket att denne är redo för svenska i gymnasiet. Sedan 1995 har svenska som andraspråk varit ett eget ämne.

När ska en elev läsa svenska och när ska en elev läsa svenska som andraspråk? Har alla elever som inte har svenska som modersmål rätt till sva? Enligt skolförordningen uttrycks att elev som har annat språk än svenska som modersmål har rätt till svenska som andraspråk, om det behövs.

Båda ämnen – svenska och svenska som andraspråk – motsvarar varandra. Eleven läser därför svenska som andraspråk så länge som eleven anses behöva svenska som andraspråk. Och ”när tanke och språk är på samma nivå” kan eleven övergå till svenska.

I kursplanen i svenska som andraspråk uttrycks vikten av att ha ett rikt och varierat språk. Språket behövs för att ”kunna förstå och verka i ett samhälle där kulturer, livsåskådningar, generationer och språk möts”.

Vill du läsa mer? Bli prenumerant!

Du får 6 nr av Grundskoletidningen och Pedagogisk Snabbguide för 1099 kr exkl. moms.

Så här kan du läsa vidare
Börja prenumerera så får du tillgång till alla fördjupande och inspirerande artiklar i Grundskoletidningen och Pedagogisk snabbguide..
Kompetensutveckling när den är som bäst.

Bli prenumerant