01
02
03
04
05

5 frågor till Conny Welén

Conny Welén
Conny Welén, Ma/NO-lärare 7–9 på Hedebyskolan i Vagnhärad.

 

Vad har lett till att du arbetar språkutvecklande?

Den nya läroplanen 2011 kräver uppgifter som stärker den matematiska resonemangs- och kommunikationsförmågan. Samtidigt som vi arbetade med det började jag testa nya typer av uppgifter och arbetssätt med mina elever. Det var så det började.

Hur undervisar du?

Jag har mycket dialog med eleverna. De behöver utveckla språket; lära sig det korrekta matematiska språket och hur man för matematiska resonemang. Så vi pratar mycket mer i klassrummet än vad jag lämnade utrymme för tidigare, det är väl den viktigaste skillnaden. Jag använder olika räkneövningar där eleverna arbetar i grupp och skissar på ett A3-papper eller i sina problemlösningshäften. Detta redovisas till exempel via kamera och smartboard så att de kan förklara hur de tänkt.

Hur reagerar eleverna?

Jag har en 7:a i matte som i början tyckte att det var jobbigt att vi pratade så mycket matte i klassrummet. De märkte själva att de inte hade något matematiskt språk och då var det jobbigt när de plötsligt var tvungna att uttrycka hur de tänkte. Jag tror de har vant sig nu.

Det är kul att se elever med annat förstaspråk som utvecklar sitt matematiska språk på svenska. De är med på alla gemensamma genomgångar vi har i klassen, men därefter får de hjälp av studiehandledaren.

Kan du ge exempel på någon övning i matematik med språket i fokus?

Med problemlösningsuppgifter i en app som heter Show Me får eleverna spela in sin röst samtidigt som de skriver på Ipad och löser problemet. Därefter tittar vi på 3-4 filmer, först hela och sedan i delar. Eleverna får kommentera med ”two stars and a wish” (två bra saker och en förbättringsåtgärd). Jag kan flika in iakttagelser om språket, hur de använder matematiska begrepp, samt mina iakttagelser kring själva lösningarna. Övningen är otroligt bra, den tränar alla matematiska förmågor.

Något du gärna vill förmedla till andra grundskolelärare?

Det går inte att strunta i att arbeta språkutvecklande eftersom två av förmågorna i princip handlar om att stärka sitt språk. Så har man inte kommit igång så är det hög tid att göra det nu.

Gunilla Larsdotter

Gunilla Larsdotter

Vill du läsa mer? Bli prenumerant!

Du får 6 nr av Grundskoletidningen och Pedagogisk Snabbguide för 1099 kr exkl. moms.

Så här kan du läsa vidare
Börja prenumerera så får du tillgång till alla fördjupande och inspirerande artiklar i Grundskoletidningen och Pedagogisk snabbguide..
Kompetensutveckling när den är som bäst.

Bli prenumerant