Läraren: "Intresset för böcker exploderade"

Biblioteksbesök, intensivläsningsveckor och en särskild utbildning av feriearbetare. Det är några av de insatser som genomförs i Botkyrka kommun i södra Stockholm för att inspirera barn att läsa under sommaren.

Imars ifjol startade Anneli Glamsare, läs- och skrivutvecklare i Botkyrka kommun, projektet Läsa äger. Det är ett samarbetsprojekt för att motivera barn till att vilja läsa under sommarlovet. I år genomförs projektet för andra året i rad, och förhoppningen är att idéerna ska spridas även till andra kommuner.

Varför startade du Läsa äger?
– Jag arbetade under många år som lärare och specialpedagog och vet hur viktigt det är att hålla liv i läsningen under sommarmånaderna. Som läs- och skrivutvecklare hade jag tidigare intensivkurser för barn  och ungdomar, men när söktrycket blev för stort började jag i stället utbilda pedagoger och kartlägga läsningen i kommunen. Det visade sig att skillnaderna mellan skolorna var väldigt stora.

– I en skola nådde 94 procent av barnen målen i läsförståelse i årkurs 1, i en annan skola var det 94 procent som inte nådde målen. Jag blev tvungen att tänka om kring hur jag bäst kan använda mina resurser. Det blev startskottet för Läsa äger.

Vilka medverkar i projektet?
– Personal på skolor, bibliotek och fritidshem i områden där många barn har det svårt med läsning. Första året var tre skolor med, i år har ytterligare några tillkommit. Vi involverade även en grafisk designer och producerade en film. Vi insåg att vi behöver skapa symboler att samlas kring för att visa att det här är större än den egna skolan. Det är även viktigt att få med föräldrarna.

– I år har vi även blivit kontaktade av skolor utanför Botkyrka. Det känns fantastiskt om det här kan sprida sig.

Hur gick ni tillväga för att nå föräldrarna?
– Det första vi gjorde var att bjuda in till föräldramöten. Vi skickade ut inbjudningar och ringde hem till alla föräldrar. På en skola ordnade man även barnpassning. Uppslutningen på mötena var väldigt stor. Jag var med på alla föräldramöten och höll brandtal för läsningen.

Hur la ni upp projektet?
– I alla klasser genomfördes högläsning varje dag under fyra veckor innan sommarlovet. Klasserna hade dessutom intensivläsningsveckor precis före lovet. Alla barn fick även besöka biblioteket, där de fick lånekort och delta i boksamtal. På fritidshemmen skapade personalen rutiner för läsning, och barnen fick läsa varje dag. Vi fick även sponsring på böcker vilket gjorde att vi kunde dela ut en bok till varje elev. För vissa var det deras första bok.

– I år utbildar vi tjugo feriearbetare till att bli läsande förebilder för barnen på fritidshemmen. De får bland annat öva sig på att läsa högt och kunskaper i hur man kan angripa en text på olika sätt.

Vilka är de främsta resultaten av projektet så här långt?
– När barnen gjorde tester på LegiLexi efter sommarlovet ifjol hade många förbättrat sina resultat, inte minst de som hade lägst resultat vid tidigare mätningar. Vi såg också att språkbruket hade förändrats hos flera av barnen. Överhuvudtaget har intresset för böcker exploderat.

– Även biblioteken noterade en stor förändring. Fittja bibliotek ökade sin utlåning av barn- och ungdomslitteratur med över 600 procent. Många föräldrar visste inte tidigare att det var gratis att låna böcker.

Vilka är dina främsta tips till lärare hur de kan inspirera barn att läsa under sommaren?
– Besök biblioteken. Ordna en intensiv läsvecka precis före lovet. Läs inledningen till spännande böcker och uppmuntra barnen att läsa vidare själva. Visa vår film och be barnen visa den för sina föräldrar. Det finns även en jättebra film från Göteborgs stadsbibliotek som jag kan rekommendera.

– Ett annat tips snappade jag upp från en lärare som arbetar i ett utsatt område där det är få barn och ungdomar som läser. Hon frågar barnen vad de har läst – inte om de har läst. Första gången hade ingen läst något. Nästa vecka frågade hon samma sak, och då hade fem läst. Veckan därpå hade tio läst. Och när de har läst är det viktigt att vi vuxna bekräftar dem. Då kan det smitta av sig även till andra.

Läs fler

Carl-Johan Markstedt

Carl-Johan Markstedt

Gymnasielärare i svenska och historia, ansvarig för skolverksamheten på Nobelmuseet och läroboksförfattare.

Erbjudande - bli prenumerant!

Just nu får du det aktuella numret om PISA-undersökningen på köpet när du tecknar en prenumeration. Gäller t.o.m. 31 december 2019.
Läs mer

Så här kan du läsa vidare
Logga in eller börja prenumerera så får du tillgång till alla fördjupande och inspirerande artiklar i Grundskoletidningen och Pedagogisk snabbguide.
Kompetensutveckling när den är som bäst.

Bli prenumerant