Att läsa sig till språk

Grunden till ett rikt språk är regelbunden läsning. Böcker bidrar till ett rikare och ett mer nyanserat språk. Läsandet stimulerar även fantasin och ökar vår empati och förståelse för hur andra människor tänker.

Enligt Mats Myrberg, professor och läsforskare vid Stockholms universitet, kommer 80 procent av vårt ordförråd från tryckt text. En vuxen person behöver ett ordförråd på 50 000 ord för att klara vardagen och hänga med i nyhetssändningar, förstå tidningstexter, instruktioner o.s.v. Med andra ord är vårt ordförråd en demokratisk fråga. Det visar hur viktigt det är att jag och mina lärarkollegor arbetar språkutvecklande och stimulerar barns läs- och skrivlust.

Som lärare strävar jag efter att sprida språkglädje och min undervisning präglas av arbetsglädje. Ett lustfyllt arbetsklimat i klassrummet leder till bättre måluppfyllelse och främjar både språk- och kunskapsutvecklingen. Genom att engagera elevernas egen drivkraft får jag delaktiga och motiverade elever.

Jag brinner för att stärka läs- och skrivkulturen och startade ”Författarskolan” inom ramen för elevens val. Där väcktes elevernas läs- och skrivlust och deras intresse för språk och litteratur.

Under det gångna läsåret har jag drivit ett entreprenöriellt och språkutvecklande projekt på Vårbyskolan i Huddinge utanför Stockholm. Mellanstadieeleverna har tagit fram boksamtalsfrågor och tillsammans med mig skapat appen Bok­samtal. Det är det första digitala läromedlet till hjälp för att prata om det man läser. Syftet är också att stärka läskulturen och öka intresset för skönlitteratur.

Ett annat liknande projekt jag drivit är en poesi­verkstad som utmynnade i en bok som utsågs till en av årets böcker av Statens Kulturråd: Konsten att skriva dikter – en handbok för nybörjare.

Med hjälp av sådana projekt kan jag både stärka elevernas språkutveckling och samtidigt göra dem till förebilder. Mina elever inspirerar sina jämnåriga på ett sätt som jag inte kan och tillsammans kan vi utveckla och stärka läs- och skrivkulturen.

Mikhail hissar

Appen Boksamtal som är gratis för ned­laddning och finns tillgänglig för Iphone och Ipad och Android. Appen vänder sig främst till svensklärare runt om i Sverige samt till föräldrar som läser böcker tillsammans med sina barn.

Mikhael Mikalides

Mikhael Mikalides

Lärare och författare. ”Jag brinner för att stärka barns rättigheter, läsvanor och fantasi. Att stärka läskulturen har blivit mitt livsprojekt.”

Vill du läsa mer? Bli prenumerant!

Du får 6 nr av Grundskoletidningen och Pedagogisk Snabbguide för 1099 kr exkl. moms.

Så här kan du läsa vidare
Börja prenumerera så får du tillgång till alla fördjupande och inspirerande artiklar i Grundskoletidningen och Pedagogisk snabbguide..
Kompetensutveckling när den är som bäst.

Bli prenumerant