Win–win med lärlingsutbildning

I samband med Gy11 återinfördes lärlingsutbildning på gymnasieskolan, men trots att det gått sju år sedan införandet är det långt ifrån alla gymnasieskolor som erbjuder denna utbildningsform. År 2016 startade Skolverket på uppdrag av regeringen stödverksamheten Lärlingscentrum med syfte att höja kvaliteten på lärlingsutbildningarna och öka antalet lärlingar i gymnasieskolan. Det är också möjligt för skolhuvudmannen att söka statsbidrag för att kunna starta lärlingsutbildningar.

”Lärlingsutbildning är en fantastisk möjlighet för ungdomar som lär sig bäst genom praktiskt arbete.”

Alla yrkesprogram har möjlighet att erbjuda lärlingsutbildning – det är upp till respektive huvudman att besluta om antalet platser. En självklar förutsättning är att det finns arbetsplatser med bra handledare som är villiga att ta emot lärlingar. Nästa steg är att strukturera utbildningen, till exempel vilka kurser som ska praktikförläggas och praktiska detaljer kring schema. Det är också viktigt att ha en tydlig ansvarsfördelning så att alla vet vem som ska göra vad.

Lärlingsutbildning är en fantastisk möjlighet för ungdomar som lär sig bäst genom praktiskt arbete och som snabbt vill komma ut i arbetslivet. De får en gedigen utbildning och skapar viktiga kontakter för framtiden samtidigt som branscherna får möjlighet att säkra den egna kompetensförsörjningen. Det är dock viktigt att poängtera att lärlingsutbildningen inte är för elever som vill ta en enkel väg genom gymnasieskolan. Tvärtom ställer den höga krav på ansvarstagande, då man ska klara av såväl det arbetsplatsförlagda som det skolförlagda arbetet.

Huvudprinciperna för lärlingsutbildning

• Eleven gör minst hälften av sin utbildning på arbetsplats.
• Eleven genomför samma kurser som elever på skolförlagd utbildning – skillnaden är att kurserna är praktikförlagda.
• Eleven får samma yrkesexamen som elever på skolförlagd utbildning.
• Lärlingsutbildningen kan påbörjas första, andra eller tredje läsåret.
• Ett utbildningskontrakt ska alltid upprättas mellan elev, skola och arbetsplats.
• I vissa fall kan eleven beviljas gymnasial lärlingsanställning, vilket innebär att de får en viss lön under sin praktik.
• Elever betygssätts av sin yrkeslärare efter samråd med handledare.

 

Tove Phillips

Tove Phillips

Redaktör och gymnasielärare

Vill du läsa mer? Bli prenumerant!

Du får 6 nr av Grundskoletidningen och Pedagogisk Snabbguide för 1099 kr exkl. moms.

Så här kan du läsa vidare
Börja prenumerera så får du tillgång till alla fördjupande och inspirerande artiklar i Grundskoletidningen och Pedagogisk snabbguide..
Kompetensutveckling när den är som bäst.

Bli prenumerant