Bedömning: Gör rätt från dag ett!

Det är åtta månader kvar till betygssättning, men redan nu är det en bra idé att ta ställning till hur du ska lägga upp kursplanering, bedömningsmoment och dokumentation för att underlätta bedömningen av elevernas kunskaper.

• Gör kursplanering utifrån det centrala innehållet

Din kursplanering säkerställer att du får med alla delar i kursens centrala innehåll. Du väljer själv en lämplig ordning så att kursens innehåll får en naturlig progression. Ett sätt att skapa marginaler är att planera in alla obligatoriska moment före påsk så att tiden därefter kan nyttjas till kompletteringar för de elever som missat vissa moment och till fördjupningar för de elever som vill nå högre.

• Planera in flera bedömningstillfällen för varje kunskapskrav

Läraren ska se till att elever har möjlighet att visa sina kunskaper på olika sätt och vid flera tillfällen – varje kunskapskrav ska därför ingå i flera bedömningstillfällen under läsåret.

Det är elevens kunskaper vid kursens slut som avgör det slutliga betyget, men eftersom det är svårt att bedöma allt precis innan betygssättning måste man som lärare även beakta det som framkommit under kursens gång.

För varje bedömningsmoment ska det vara tydligt för såväl dig som för eleverna vad det är som bedöms. Använd gärna bedömningsstöd och exempeltexter från Skolverkets bedömningsportal för att klargöra skillnaderna mellan de olika betygsstegen.

• Ta ställning till vilka nivåmarkörer som ska användas

Du väljer själv vilka nivåmarkörer du använder på prov och uppgifter, men betygsstegens mer generella formuleringar räcker sällan till för att täcka de detaljer som bedöms vid enskilda uppgifter.

• Skapa smidigt system för dokumentation och feedback

Om dokumentation av elevernas resultat säger Maria Edeskog vid Skolverkets upplysningstjänst: ”Det finns inga krav på att läraren ska dokumentera allt kunnande eleven visar. Det finns inte heller några bestämmelser som beskriver hur dokumentationen ska utformas. Däremot är det viktigt att formerna för dokumentation säkerställer ett brett och varierat underlag.

Vid betygssättningen beaktas all tillgänglig information om elevens kunskaper, det innebär både primär och sekundär dokumentation, men även sådant som läraren minns men inte har dokumenterat.” För att underlätta för dig själv är det bäst att skapa ett genomtänkt system för dokumentation.

I digitala system är det ofta möjligt att ge eleverna direkt tillgång till resultat, bedömningar och feedback, vilket är viktigt för elevernas kunskapsutveckling.

Tips! Gör Skolverkets webbkurs i bedömning och betygssättning för att utveckla ditt eget bedömningsarbete. Gå in på: skolverket.se/kompetens-och-fortbildning/larare/bedomning-och-betyg

 

Vill du läsa mer? Bli prenumerant!

Du får 6 nr av Grundskoletidningen och Pedagogisk Snabbguide för 1099 kr exkl. moms.

Så här kan du läsa vidare
Börja prenumerera så får du tillgång till alla fördjupande och inspirerande artiklar i Grundskoletidningen och Pedagogisk snabbguide..
Kompetensutveckling när den är som bäst.

Bli prenumerant