Svåra frågor och själsdödande papper

Gymnasiemagasinets andra nummer tar på olika sätt upp laddade och svåra frågor i klassrummet och vad lärare kan göra när det som sägs i klassrummet krockar med de värden som skolan och lärare ska stå upp för.

I en av våra artiklar intervjuas forskaren Christer Mattsson om hur lärare bäst kan agera när elever ger uttryck för intoleranta åsikter. Empatisk nyfikenhet är hans ledord. Vi har också följt en gymnasieklass till Nobelmuseet i Stockholm där eleverna får testa gränserna för yttrandefriheten och träna sin förmåga att argumentera och ta ställning.

Religionsämnet är ett ämne som till sin natur innehåller frågor som kan väcka starka känslor hos eleverna – oavsett om det handlar om trosfrågor eller etiska diskussioner om dödshjälp, abort eller sex och jämställdhet. ”Men jag tror inte att man ska vara rädd för det”, säger forskaren och för detta religionsläraren Olof Franck i vår intervju. Tvärtom menar han att det är en förmån att få leda samtal i klassrummet ”utifrån den demokratiska grundförutsättningen att vi människor har rätt att tycka olika”.

Jassim Ahmadi är socionom och skolutvecklare och utbildar lärare i socialt ledarskap med målet att hjälpa lärare att skapa trygghet och arbetsro i klassrummet. Du läser mer om hur han arbetar i vår intervju.

Gymnasiemagasinet innehåller också en rad konkreta tips om alltifrån läxor och utomhuspedagogik till hur du främjar närvaro i skolan.  

Dessutom får du träffa Jonna Bornemark, filosofen som i sin senaste bok går till storms mot vår tids mätande, det hon kallar ”förpappringen” och den till synes oändliga dokumentationen. Hennes tips till lärare som vill göra motstånd: ”Börja med att lägga de mest själsdödande papperen underst i högen.”

Trevlig läsning!

Tobias Ludvigson

Tobias Ludvigson

Chefredaktör

Åsa Larsson

Åsa Larsson

Vill du läsa mer? Bli prenumerant!

Du får 6 nr av Grundskoletidningen och Pedagogisk Snabbguide för 1099 kr exkl. moms.

Så här kan du läsa vidare
Börja prenumerera så får du tillgång till alla fördjupande och inspirerande artiklar i Grundskoletidningen och Pedagogisk snabbguide..
Kompetensutveckling när den är som bäst.

Bli prenumerant