HALLÅ DÄR! Johan Lilly Gyberg …

… undervisningsråd på Skolverket med ansvar för Europarådets stödmaterial om hur lärare kan arbeta med kontroversiella frågor.

Europarådet har tagit fram ett stöd- material för att lärare ska kunna utveckla undervisningen om kontroversiella frågor – varför då?
– Det har efterfrågats både av lärare och politiker och vi ser att det finns ett behov. Lärare kan behöva stöd i hur de ska agera i klassrummet och om hur man pratar om svåra saker på ett demokratiskt bra sätt. Syftet med Europarådets material är att hjälpa lärare att göra klassrummet till en trygg plats där eleverna utan oro kan prata om saker som rör dem.

Varför är det är viktigt att lärare inte backar från undervisning i kontroversiella frågor?
– Det handlar om skolans demokratiuppdrag. Eleverna ska få kunskap om demokrati men också lära sig att ta en aktiv roll i en demokrati och där är samtalet viktigt, även när frågorna är svåra. Det här är ett viktigt uppdrag som skolan har. Det kan till exempel handla om kunskapsområden som ska ingå i undervisningen, där olika frågor kan upplevas som kontroversiella, som inom sex och samlevnad, vissa historiska skeenden etcetera.

Skolverket skriver att samtalet i klassrummet ska präglas både av respekt för yttrandefrihet och rätt till skydd mot kränkningar – hur får man till det?
– En av anledningarna till att materialet finns överhuvudtaget är att vi har yttrandefrihet i skolan och då måste vi hitta former för att barnen ska få yttra sig. Samtidigt ska läraren skydda mot kränkningar och kunna bryta diskussioner som skapar ett kränkande klimat. Läraren måste vara trygg i hur detta ska gå till. I grunden handlar det om att skapa tillitsfulla relationer, att man har regler för samtalen i klassrummet och att man jobbar för en trygg miljö på hela skolan.

Hur ska stödmaterialet användas?
– Det är ett konkret material som ska användas i kollegiet – inte i första hand i klassrummet. Materialet är inte anpassat till respektive land i Europa men man har testat övningarna i en nordisk kontext och de fungerar bra. Övningarna är till för att stärka lärarlaget så att man har ett gemensamt förhållningssätt. Det handlar om att göra lärare trygga, om exempelvis ifrågasättanden av förintelsen dyker upp, för att ta ett exempel.

Tips om material

För lärare
Europarådets Undervisa om kontroversiella frågor vänder sig till lärare i grundskolan och på gymnasiet.

För rektorer
Europarådet har också tagit fram ett material som riktar sig till skolledare: Hantera kontroversiella frågor. Materialet tar upp hur skolans ledning kan utveckla arbetet med kontroversiella frågor, till exempel med fokus på fortbildning av personalen och samarbete med elevernas vårdnadshavare.

Du hittar materialet via Skolverkets webbplats.
skolverket.se/skolutveckling/inspiration-och-stod-i-arbetet/stod-i-arbetet/kontroversiella-fragor

Forum för levande historia
På Forum för levande historias webbsida finns mycket undervisningsmaterial och lärarhandledningar för hur lärare kan jobba i klassrummet med ämnen som rasism, antisemitism, ”HBTQ, normer och makt”, människorättskämpar och ”Kommunistiska regimers brott mot mänskligheten”.  

Läs mer på levandehistoria.se/klassrummet

 

Åsa Larsson

Åsa Larsson

Vill du läsa mer? Bli prenumerant!

Du får 6 nr av Grundskoletidningen och Pedagogisk Snabbguide för 1099 kr exkl. moms.

Så här kan du läsa vidare
Börja prenumerera så får du tillgång till alla fördjupande och inspirerande artiklar i Grundskoletidningen och Pedagogisk snabbguide..
Kompetensutveckling när den är som bäst.

Bli prenumerant