Flytta ut undervisningen!

Forskning visar att utomhusvistelse främjar lärandet på flera olika plan. I förskolan och grundskolan har utomhuspedagogiken en given plats, men kan den tillämpas i även gymnasieskolan?

Anders Szczepanski som forskar om utomhuspedagogik vid Linköpings universitet får svara på frågan om det finns några vinster med att förlägga undervisning utomhus även inom gymnasieskolan. Han pekar på en rad kopplingar mellan utomhusundervisning, förbättrad inlärning och skolprestation. I rapporten Klassrum med himlen som tak, till vilken Anders Szczepanski är medförfattare, görs en genomgång av vad forskningen visar:

• Utomhusundervisning leder till en lång rad positiva effekter för elever i grundskoleåldern, till exempel förbättrad inlärning genom ökad kognitiv förmåga, koncentration, arbetsminne och studiemotivation.

• Evidensen är tillräckligt stark för att överväga implementering av fler utomhusbaserade inslag i undervisningen bland barn och elever i hela utbildningssystemet.

• Utomhusundervisning ligger i linje med moderna pedagogiska modeller för skolutveckling, undervisning och lärande.

• En stor del av forskningen har främst inriktats på grundskolan. Men det har ingen betydelse vad gäller nyttan i gymnasieskolan, enligt Anders Szczepanski.

– Det är ingen skillnad mellan elever i grundskolan och gymnasieskolan när det gäller hjärnans neuroner eller signalsubstanser som serotonin och oxytocin. De pedagogiska vinsterna är lika stora och det är synd att man inte använder sig av mer utomhuspedagogik på gymnasiet.

Anders Szczepanski har själv undervisat på gymnasiet och då genomfört många av sina lektioner utomhus. Naturvetenskapliga ämnen är enkla att konkretisera i naturen men Anders Szczepanski har även låtit sina elever arbeta med avancerad matematik som att mäta vattenflödet i en bäck med hjälp av integralkalkyl. Han menar att alla lärare kan förlägga vissa av sina lektioner utomhus, vare sig de är språklärare, mattelärare eller lärare i samhällsvetenskapliga ämnen. I svenskan kan man exempelvis studera ortsnamn och språkets evolution genom olika miljöer och i historieämnet finns det hur mycket som helst att se och uppleva utanför skolans väggar. Enligt Anders Szczepanski ligger svårigheten ofta i att det tar tid att förbereda och genomföra utomhuslektioner.

– Dessutom finns det en brist på praktiska tips och inspiration, inte minst för gymnasieskolan. Bristen på material och verktyg för utomhuspedagogik är tyvärr något av en vit fläck i Sverige.

Tips!

För de lärare som vill prova på att flytta ut delar av undervisningen finns det mer att läsa här:
https://liu.se/forskningsomrade/utomhuspedagogik
uteklassrum.se
naturskyddsforeningen.se/skola/naturen-som-klassrum  
naturskola.se

 

Tove Phillips

Tove Phillips

Redaktör och gymnasielärare

Vill du läsa mer? Bli prenumerant!

Du får 6 nr av Grundskoletidningen och Pedagogisk Snabbguide för 1099 kr exkl. moms.

Så här kan du läsa vidare
Börja prenumerera så får du tillgång till alla fördjupande och inspirerande artiklar i Grundskoletidningen och Pedagogisk snabbguide..
Kompetensutveckling när den är som bäst.

Bli prenumerant