01
02
03
04
05
06
07
08
09
10

10 tips för att främja närvaron

Ju tidigare man uppmärksammar elever med hög frånvaro, desto bättre.
Och det finns mycket skolan kan göra för att främja närvaron.

Elever som är borta mycket från skolan har mindre chanser att klara sin gymnasieutbildning vilket leder till sämre chanser att få ett jobb och även till en framtida sämre hälsa. Därför är det viktigt att uppmärksamma frånvarande elever i tid och enligt skollagen har rektor ett ansvar att utreda upprepad eller längre frånvaro – oavsett om den är giltig eller ogiltig.

En viktig del i arbetet handlar om att främja närvaron. Specialpedagogen Helena Wallberg ger följande råd:

Uppmärksamma

hur statistiken över närvaro och frånvaro ser ut på skolan.

Ta reda på mer

om när frånvaron uppstår och i vilka klasser och kurser. Ta också reda på vad som händer runt omkring den elev eller de elever som är frånvarande.

Identifiera skolans

behov för att kunna förebygga och förhindra frånvaro. Det kan till exempel handla om att lärarna behöver hitta former för att få eleverna att känna sig mer välkomna i skolan.

Föreslå insatser

med utgångspunkt i skolans behov. För att alla elever ska känna sig välkomna till skolan kan en insats till exempel vara att ha personer som hälsar välkommen vid dörren.

Formulera en

plan för att genomföra insatserna. Följ upp insatserna, så att de möter behoven.

I rapporten Skolans tomma stolar skriver Aggie Öhman vad skolan kan göra för att minska frånvaron.

Fungerande system.

Se till att skolans digitala system för närvaro- och frånvarorapportering är i ordning och skapa rutiner för hur ni ska uppmärksamma frånvaro. Systemet bör inte vila på att mentorn bestämmer vad som är oroande eftersom det inte är likvärdigt.

Skapa samsyn.

Kom gemensamt på skolan överens om vad som är oroande frånvaro och se till att alla utgår från det. Till exempel att all frånvaro över tio procent ska uppmärksammas och följas upp.

Ansvar.

 Se till att ha en funktion på skolan som har ansvar för att identifiera frånvaro på skolnivå med hjälp av statistik.
Använd statistiken för att sätta upp mål för arbetet med frånvaro som sedan följs upp.

På allas agenda.

Ha frånvaro som en punkt på arbetslagsmötet och stäva efter att frånvaro är på allas agendor. Skolledningen behöver följa upp om alla lärare uppmärksammar frånvaro. Det kan till exempel vara en del av medarbetarsamtalet.

Systematiskt kvalitetsarbete.

Frånvaro ska vara en del i det systematiska kvalitetsarbetet. Hur har man arbetat med att förebygga och åtgärda frånvaro och främja närvaro?

Läs mer

De tio tipsen är hämtade från det senaste numret av Pedagogisk snabbguide – en praktisk handbok för lärare. Använd hand-
boken i arbetslaget för att reflektera, diskutera och pröva i den egna verksamheten.
Nyfiken? Läs mer här: gothiafortbildning.se/pedagogisk-snabbguide  

 

 

Åsa Larsson

Åsa Larsson

Vill du läsa mer? Bli prenumerant!

Du får 6 nr av Grundskoletidningen och Pedagogisk Snabbguide för 1099 kr exkl. moms.

Så här kan du läsa vidare
Börja prenumerera så får du tillgång till alla fördjupande och inspirerande artiklar i Grundskoletidningen och Pedagogisk snabbguide..
Kompetensutveckling när den är som bäst.

Bli prenumerant