01
02
03
04
05

”Man blir sugen på att räkna”

Här har Helena Kvarnsell tittat närmre på tre läroböcker som alla är utkomna i sin första upplaga efter att rådande läroplan smugits ut. Dessa böcker förväntas kanske då vara det ”nyaste” som finns på matteläroboksmarknaden.

Lärare behöver bra läromedel som bas för att kunna använda med eleverna. En önskan till framtida mattel­äromedel är dock fokus på läromedel som verkligen stöttar läraren och inte, som många upplever det i dag, främst koncentrerar sig på relationen mellan eleven och boken.

Böcker som jämförs:

Vektor (7-9) upplaga 1

Jenny Lundin Jakobsson och Mia Öberg, Natur & Kultur 2013.

Prio upplaga 1

Katarina Cederqvist, Stefan Larsson, Patrik Gustavsson och Attila Szabc Sanoma, Utbildning 2012.

Mondo upplaga 1

Lisa Gustafsson, Jonas Hällebrand, Olle Nyhlén Johansson och Jan Persson, Gleerups 2016.

Form och utseende

​Alla böckerna är påkostade med färgtryck, bilder och tilltalande utsida. Jag visade samtliga böcker för mina elever som går i åttan och som jag undervisar i matte. De tyckte att ”Vektor har fina bilder, man blir sugen på att räkna” att ”Mondo ser grå och tråkig ut, som om den tappat färgen” och att ”Prio ser seriös men bra ut”.​

Kringmaterial

Till dessa böcker finns inte så mycket kringmaterial förutom lärarhandledning och elevlicenser till digitala läroböcker.

Upplägg

Alla tre böcker följer ungefär samma ordning på kapitlen för att sedan avsluta med facit längst bak i boken. Boken Mondo har dessutom ett avsnitt med ”ledtrådar” innan facit för deras fördjupningsfrågor. En fin detalj för att få eleverna att tänka en gång till innan de ger upp och tittar i facit. I Mondo finns också läxor i slutet av boken, något som saknas i de andra två böckerna. I Prio finns en metodsamling.

Inom varje kapitel finns både likheter och skillnader mellan de tre böckerna. Alla böckerna redogör för vilken del av det centrala innehållet som kapitlet kommer att behandla, sedan finns en gruppuppgift eller uppvärmning och sedan börjar kapitlet.

Vektor och Prio har en genomgång i text och bild som första sida under varje delkapitel/avsnitt. Därefter följer lösta exempeluppgifter. Mondo har blandat genomgångstext och exempel och ibland finns där enbart exempel. Detta upplevde mina elever som rörigt. Rent grafiskt skulle jag nog säga att Vektor vinner kampen. Sidorna känns luftiga och bakgrundsfärger och grafik får oss att lätt se vad som är fakta, exempel och inledande text.

Efter varje avsnitts genomgång och exempel följer de uppgifter som eleven ska arbeta med. Mondo och Prio har tre olika nivåer där eleven ska välja nivå tillsammans med sin lärare. I Mondos lärarhandledning finns en fördiagnos inför varje kapitel där läraren kan få reda på elevens förkunskaper och på så sätt lättare välja nivå. Vektors upplägg skiljer sig lite genom att det börjar med en nivå som kallas ”starta”, därefter följer ”ett varv till” eller ”kör vidare” beroende på hur eleven tyckte det gick med den första nivån. Sist kommer nivån ”öka”. De av mina elever som tittade i denna bok gillade idén med ”ett varv till” då de ibland upplever det som om de vill ha fler uppgifter på samma avsnitt utan att det ska bli svårare.

I slutet av alla tre böckernas kapitel finns ett par sidor som ägnas åt framför allt problemlösnings-, resonemangs- och kommunikationsförmågan i matematik. I alla böckerna finns det också diagnoser för varje kapitel. I Mondo och Prio finns det sedan uppgifter av karaktären ”träna mer” respektive ”fördjupning”. I Vektor finns repetitionsuppgifter för den som behöver öva mer.​

Onlinebok

Till både Vektor och Prio finns det en onlinebok som skolan kan betala cirka 80 kronor/elev/år för att ele­ven ska få tillgång till. I Prios onlinebok tillåts eleven zooma in och ut i texten, få den uppläst och kan föra anteckningar. I Vektors variant får eleven tillgång till filmade genomgångar där en lärare berättar och ritar hur man kan ska räkna.

Mondo har en lite annan typ av onlinetjänst. Då Prios och Vektors onlineböcker nog är gjorda för att fungera som substitut (vilket elever inte brukar vara så pigga på enligt min erfarenhet) så har Mondo snarare en påhängswebb som kräver en pappersbok också. Jag tror att detta är rätt väg att gå. Jag vet läromedel där detta ingår i priset när pappersboken beställs men Gleerups väljer att lägga detta som en extra kostnad utanför boken. Enligt min erfarenhet kommer det tyvärr innebära att endast de elever vars lärare och skolor redan är långt framme när det gäller digitaliseringen kommer att få tillgång till detta utmärkta stöd. För Mondos webb är ett utmärkt stöd till både lärare och elever. I webben finns självrättande färdighetsträning och filmer på varje kapitel, något som tyvärr, uppenbarligen inte är självklart ännu. Det finns också självrättande diagnoser samt något som kallas för självbedömning där eleven skattar sig själv i hur säker hen känner sig på en viss uppgift. Även en del uppgifter som ska bedömas av läraren (mot färdiga förslag från facit) finns i webben. Det riktigt smarta när det gäller alla uppgifter som eleven svarar på är att både eleven och läraren får tillgång till resultatet. Detta om något underlättar lärarens arbete och sparar tid. En till funktion som finns inbyggd i Mondos webb är att jag som lärare kan lägga till eget material i elevernas ”digitala bok” genom länkar, filer eller text. Denna information kan jag dessutom välja att göra tillgänglig för andra lärare som använder materialet. När den kritiska massan uppfylls när det gäller tillagt material och jag som lärare kan välja och vraka vad jag ska komplettera mina elevers digitala bok med utan att behöva producera allt själv, då kommer detta att bli väldigt häftigt.

Omdöme

​Alla tre böckerna passar bra för en sammanhållen undervisning där läraren kan leda helklass-diskussioner och parövningar om matematik. Böckerna inbjuder sedan till individualisering genom de olika nivåerna som finns av uppgifter i varje avsnitt. På det stora hela är pappersböckerna väldigt lika.

När det gäller den digitala biten tycker jag, baserat på erfarenhet, inte att det brukar bli så bra att byta ut pappersboken helt mot en digital som Prios eller Vektors. För en elev i behov av kompensatoriska verktyg kan dessa dock fungera som bra komplement. Jag önskar att alla elever som kommer att använda Mondos bok också får tillgång till dess webb då detta verkligen lyfter boken och även effektiviserar lärarens jobb på ett bra sätt.

Vad jag fortfarande saknar är bra material som stöd för läraren i dennes genomgång, gärna digitalt.

Läs fler

Helena Kvarnsell

Helena Kvarnsell

Matte/NO/tekniklärare på Björknässkolan i Nacka.

Vill du läsa mer? Bli prenumerant!

Du får 6 nr av Grundskoletidningen och Pedagogisk Snabbguide för 1099 kr exkl. moms.

Så här kan du läsa vidare
Börja prenumerera så får du tillgång till alla fördjupande och inspirerande artiklar i Grundskoletidningen och Pedagogisk snabbguide..
Kompetensutveckling när den är som bäst.

Bli prenumerant