01
02
03

Inspiration för sommarläsning

Här ett förslag på ett upplägg till en lektion där syftet är att motivera eleverna till att vilja läsa under sommarlovet. Upplägget riktar sig till elever i årskurs 1–4 och är utarbetat av Elin Grenander, förstelärare på Brunnaskolan i Botkyrka kommun i Stockholm.

SYFTE:

Att ge eleverna motivation och lust att läsa under sommarlovet.
Att ge eleverna verktyg i hur man använder ett digitalt bibliotek.
Att ge eleverna kunskap om hur man läser en e-bok.
Att ge eleverna kunskap i hur man fyller i en digital bokrecension.

ARBETSMATERIAL:

Surfplatta eller dator.
Tillgång till ett digitalt bibliotek.
Eventuella elevlösenord till det digitala biblioteket.

FÖRBEREDELSE

Välj en e-bok eller text i ditt digitala bibliotek som tar cirka 10–15 min att läsa.

Skriv på tavlan:

• Instruktion till hur man loggar in på skolans digitala bibliotek
• jagharläst.se
• Din e-postadress

GENOMFÖRANDE

Lektionen genomförs i två delar: Först arbete i helklass eller halvklass (cirka 30 min), därefter arbete i par (cirka 30 min).

Arbete i helklass eller halvklass

1. Ha bokens omslag upplagd på smartboard/projektor när eleverna börjar lektionen.

2. Börja med att presentera den bok ni ska läsa genom att prata om omslaget.

3. Läs boken högt. Visa samtidigt hur eleven kan se hur mycket som är kvar av bokens innehåll. Digitala biblio­tek visar detta på olika sätt, ibland är det sidnummer men det kan även vara en markering som fylls under tiden man läser.

4. När ni har läst färdigt har ni ett boksamtal tillsammans i gruppen.

5. Gå sedan tillbaka till omslaget och ta en skärmdump.

6. Ta fram sidan jagharläst.se.

7. Gör en bokrecension tillsammans. Du som lärare fyller i den samtidigt som eleverna ser det på smartboarden.

8. Visa eleverna hur man fyller i e-postadress samt lägger till bilden du tagit på boken.

9. Skicka in bokrecensionen. Visa sedan eleverna att du fått recensionen och öppna mejlet för att visa hur det ser ut.

Arbete i par

1. Ge varje par en surfplatta eller dator.

2. Eleverna loggar in i det digitala biblioteket och väljer en bok att läsa tillsammans.

3. När boken är utläst tar eleverna en skärmdump av omslaget.

4. Eleverna öppnar jagharläst.se i webbläsaren och skriver en bokrecension tillsammans. Påminn eleverna om att inte glömma att bifoga bilden och skriva in din e-postadress.

5. Be eleverna skicka in bokrecensionen.

Annat modersmål än svenska

Om eleverna har ett annat modersmål eller studiespråk än svenska brukar de flesta digitala bibliotek ha böcker på olika språk. Elever som vill eller behöver kan välja att läsa en bok på ett annat språk. Bokrecensionen går även att fylla i på ett annat språk, men frågorna är ställda på svenska.

Om ni saknar tillgång till ett digitalt bibliotek    

Det går självklart att ersätta de digitala böckerna med analog litteratur. Man kan även skriva ut recensionerna i pappersform och skicka med eleverna hem under sommarlovet. Viktigt är då att prata om hur eleverna kan låna böcker på biblioteket under lovet.

AVSLUTNING

Berätta att oavsett var i världen man befinner sig har man tillgång till ett bibliotek. Det enda som behövs är en surfplatta, dator eller telefon och ett lösenord. Visa eleverna bokrecensionerna du fått. Berätta att alla bokrecensioner som skrivs kommer att skickas till dig och att du kommer kunna att kunna följa deras läsning under hela sommarlovet. Viktigt är att poängtera för eleverna att du inte kan svara på recensionerna utan att du kommer att återkoppla efter sommarlovet.

Läs fler

Carl-Johan Markstedt

Carl-Johan Markstedt

Gymnasielärare i svenska och historia, ansvarig för skolverksamheten på Nobelmuseet och läroboksförfattare.

Erbjudande - bli prenumerant!

Just nu får du det aktuella numret om PISA-undersökningen på köpet när du tecknar en prenumeration. Gäller t.o.m. 31 december 2019.
Läs mer

Så här kan du läsa vidare
Logga in eller börja prenumerera så får du tillgång till alla fördjupande och inspirerande artiklar i Grundskoletidningen och Pedagogisk snabbguide.
Kompetensutveckling när den är som bäst.

Bli prenumerant