Sex råd för hållbar skolutveckling

Här ger forskaren Daniel Sundberg sin bästa tips för att ett skola ska lyckas med sin skolutveckling. 

  1. Kartlägg era behov. Gör en noggrann positionsanalys och kartlägg er egen verksamhet. Vilka styrkor har ni? Vilka är era utvecklingsbehov?
  2. Fokusera på några områden. Det finns massor av utvecklingsområden att fokusera på. Se till att begränsa er till några områden som kartläggningen har visat behov av.
  3. Låt utvecklingsprojekt ingå i organisationen. Låt utvecklingsarbetet bli en del av er ordinarie organisation. Det räcker inte att träffas i egna projektgrupper eller på egna konferenser.
  4. Avsätt tid. Avsätt tid så att utvecklingsarbetet prioriteras. Utvecklingsarbete får inte bli något som läggs utanpå allt annat som ska göras i verksamheten.
  5. Uppmärksamma kulturen på skolan. Jobba med er egen självförståelse och våga titta inåt verksamheten. Uppmärksamma sådant som kan vara hinder för utveckling. Det kan handla om att ni har fastnat i en uppgivenhet på grund av att ni tror att er elevgrupp inte kan förändras. Eller att ni låtit er dras med av negativa mediebilder av skolan.
  6. Skapa ett ledarskap kring skolutveckling. Ledarskapet är en nyckelfaktor för att backa upp utvecklingen. Det behöver inte betyda att rektor är den som leder utvecklingen, men rektorn kan prioritera kompetensutveckling i linje med utvecklingen och delegera ett ledarskap till lärarna.

    Källa: Daniel Sundberg

Vill du läsa mer? Bli prenumerant!

Du får 6 nr av Grundskoletidningen och Pedagogisk Snabbguide för 1099 kr exkl. moms.

Så här kan du läsa vidare
Börja prenumerera så får du tillgång till alla fördjupande och inspirerande artiklar i Grundskoletidningen och Pedagogisk snabbguide..
Kompetensutveckling när den är som bäst.

Bli prenumerant