Så lockar du de bästa lärarna

till skolor där elever har sämre förutsättningar, enligt Skolverkets generaldirektör Peter Fredriksson.

1. Kompetent ledarskap
”Lärarna måste känna att de har resurser och förutsättningar att göra ett bra jobb. Det är ett bra mycket starkare incitament än lön. Därför är det viktigt att rektorn funderar över vilka kvaliteter som är viktiga för att skapa just de här förutsättningarna. Lyckas man med en professionellt fungerande organisation och ett kompetent ledarskap så kan man i slutändan även få till den bästa undervisningen i klassrummen.”

2. Politisk tillit
”Hos bra politiker finns en vilja att förändra. Och att lämna skolan ifred. Jag kan ibland tycka att den politiska ivern genererar nya hinder, problem och svårigheter. Bra politiker ställer tydliga krav på förväntning som sig bör, men man litar också på att chefer, rektorer och lärare vet vad som behövs och låter de professionella jobba med skolans huvudfrågor.”

3. Systematiskt kvalitetsarbete
”Vi fastnar gärna i enskilda frågor som tillgång till datorer eller mobiltelefonförbud. Men det som verkligen gör skillnad är systematiskt kvalitetsarbete, som handlar om att följa upp och utveckla och att ta ansvar på klassrumsnivå, skolnivå och kommunnivå. Sök svar på frågan om vad som fungerar bra respektive dåligt, identifiera centrala kvaliteter och ta ansvar för förändring när det behövs.”

”Att skickas iväg på en kurs kan vara jättebra – men det är inget mot träning i det dagliga arbetet. I Södertälje anställde vi några av landets skickligaste lärare som spenderade ett halvår per skola för att utöva en slags praktiknära kompetensutveckling.”

4. Tvålärarmodell
”Det är naturligtvis något helt annat att jobba med 25 elever med olika migrationsbakgrund än att möta elever med svensk bakgrund och välordnade liv. Många är nyanlända och flera växer upp under svåra omständigheter. Då krävs det kanske fler än en lärare. I Södertälje såg man klart och tydligt att möjligheten till att vara två lärare ökade attraktionskraften. Lärare valde helt enkelt att jobba på de skolor där de fick möjlighet att planera, genomföra och följa upp undervisningen tillsammans med en kollega. Det kan också röra sig om andra typer av kollegialt lärande, som elevcoacher eller administrativ avlastning.”

5. Utvecklingslärare
”Att skickas iväg på en kurs kan vara jättebra – men det är inget mot träning i det dagliga arbetet. I Södertälje anställde vi några av landets skickligaste lärare som spenderade ett halvår per skola för att utöva en slags praktiknära kompetensutveckling. De var på plats i klassrummen, planerade och genomförde lektioner tillsammans med lärarna. Efter varje pass diskuterade de såväl upplägg som lärarens kärnuppdrag – alltså undervisning. Jag har nog aldrig fattat ett beslut som mötts av så mycket klang och jubel.”

Mårten Färlin

Mårten Färlin

Vill du läsa mer? Bli prenumerant!

Du får 6 nr av Grundskoletidningen och Pedagogisk Snabbguide för 1099 kr exkl. moms.

Så här kan du läsa vidare
Börja prenumerera så får du tillgång till alla fördjupande och inspirerande artiklar i Grundskoletidningen och Pedagogisk snabbguide..
Kompetensutveckling när den är som bäst.

Bli prenumerant