01
02
03
04
05
06
07
08
09
10

10 tips för ökad studiero i klassrummet

Vissa klasser får redan tidigt en problemstämpel med provocerande elever och störande beteenden. Som lärare är det därför bra att i god tid utarbeta strategier för att skapa lugn i klassrummet.

Bristen på studiero är ett stort problem i många svenska skolor, även på gymnasienivå. Det kan vara att elever pratar under genomgång, går omkring eller in i och ut ur klassrummet, inte lyssnar, sitter med fötterna på bordet, är högljudda eller gör annat än att arbeta med sina uppgifter.

Än vanligare är det dock att elever inte stör, utan sitter och är inaktiva eller håller på med sin mobil. Eftersom studiero är en avgörande faktor för lärande är det ett viktigt utvecklingsområde för såväl lärare som skolledare.

Här följer en sammanfattning av forskningsbaserade och praktiska tips som du som lärare kan använda dig av för att främja studiero i klassrummet.

Struktur och tydlighet är A och O för studiero. Det innebär att du är väl förberedd och vid lektionens början berättar för eleverna om lektionens syfte och innehåll.

Bra undervisning ökar chansen att eleverna vill vara delaktiga och lyssna. Fokusera på dina kurs- och lektionsplaneringar så att de skapar ett intressant och relevant sammanhang för eleven.

Relationen mellan lärare och elev kan ha stor betydelse. Låt eleverna känna att du står på deras sida, att du bryr dig om dem och att du vill att de lyckas. Var lyhörd, lär känna dina elever och ge ofta personlig återkoppling.

Gå nära de elever som pratar eller stör för att visa att du uppmärksammar dem. Ibland behöver du inte ens tillrättavisa – det räcker med din fysiska närhet och eventuellt att du kommunicerar med tecken eller gester.

Undvik maktkamper om en viss elev stör särskilt mycket eller utmanar dig. Ta i stället ett enskilt samtal efter lektionen och låt eleven förklara sitt beteende och reflektera hur det kan förbättras. Fokusera på beteende i stället för person. Peka aldrig ut någon i klassrummet.

Bänkplaceringen kan ha stor betydelse för arbetsmiljö och studiero. Rader, par, öar och hästsko har både för- och nackdelar. I utmanande klasser bör man prioritera att kunna ha ögonkontakt med alla elever samtidigt som det ska vara enkelt att ta sig fram mellan bänkarna.

Arbetssätten bör varieras för att upprätthålla intresse och koncentration. Låt eleverna vara aktiva, men alltför mycket enskilt arbete leder ofta till passivitet. Prova dig fram, var lyhörd och anpassa arbetssätten efter gruppens förutsättningar.

Visa att du är en lugn och trygg ledare som eleverna kan lita på. Tänk på hur du använder din röst och dina rörelser för att signalera positiv pondus.

Ha tydliga rutiner för ”övergångar” mellan olika aktiviteter eftersom det ofta är i dessa situationer som oro uppstår. Ta hänsyn till övergångarna i din lektionsplanering och gör eleverna medvetna om vad de ska göra när de är klara med en uppgift.

Ha koll på dina befogenheter så att du vet vilka disciplinära åtgärder du kan vidta om det skulle gå så långt att du måste avvisa elever, omhänderta ägodelar eller tillkalla rektor.

Tove Phillips

Tove Phillips

Redaktör och gymnasielärare

Vill du läsa mer? Bli prenumerant!

Du får 6 nr av Grundskoletidningen och Pedagogisk Snabbguide för 1099 kr exkl. moms.

Så här kan du läsa vidare
Börja prenumerera så får du tillgång till alla fördjupande och inspirerande artiklar i Grundskoletidningen och Pedagogisk snabbguide..
Kompetensutveckling när den är som bäst.

Bli prenumerant