Så utvecklar appar, program och skapande elevens språk

Vi lever i en tillvaro där vi alltmer kommunicerar digitalt. Elever i dagens skola behöver utvecklas i sin roll som digitala konsumenter och producenter.

Digitaliseringen påverkar barns språk och språkutveckling på en rad olika sätt. Med lärplattans funktioner skapas oändliga möjligheter att fördjupa och vidareutveckla elevernas kunskapande genom att öva och skapa. Att låta eleverna individuellt och gemensamt omsätta sina idéer i handling med digitala verktyg leder till ett socialt, utforskande och skapande samspel, vilket i sig är språkutvecklande. Tillsammans kan eleverna lösa problem och utmaningar.

Att öva språk och begrepp på olika sätt med hjälp av digitala resurser kan stärka språkutvecklingen. Genom att använda sig av de digitala resurser och verktyg som finns – inte minst för att utveckla sin kommunikationsförmåga och sitt språk – får vi en varierad, kreativ och lustfylld skolvardag.

”Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter”, utlovar regeringen. Vad innebär det för skolan? Hur utvecklar vi elevers och lärares digitala kompetens på bästa sätt?

Röst

Det finns ett flertal appar och dataprogram som kan stötta eleven i sin språkliga utveckling. Allt från att använda dikteringsfunktionen, där eleven läser in och appen skriver, eller röstinspelning där eleven kan tala in och sedan lyssna och repetera. Talsyntes är ytterligare ett sätt, där texten läses upp för eleven.

Genom att spela in eget tal kan eleven repetera och befästa de nya kunskaperna och formuleringarna vid behov. Flerspråkiga elever kan använda flerspråkiga tangentbord, skapa bildordlistor och skapa listor där de översätter de nya begreppen till sitt eget modersmål. Skapa ljudfiler med hjälp av dator kan eleverna göra i exempelvis Audacity. För surfplattor finns det en mängd olika röstinspelningsappar. Om eleven vill prata in sin presentation i ett presentationsprogram fungerar en Powerpoint och dess inspelningsfunktion utmärkt. Ett annat inspelningprogram är exempelvis Loom.

Foto/film

Genom att fota och filma i undervisningen (såväl i klassrummet som vid studiebesök) får eleverna underlag i uppföljningen så att de kan sätta ord på de nya begreppen. Låt barnen vara med och fota och filma. Skapa en gemensam digital anslagstavla som alla har tillgång till, exempelvis Padlet.

Genom att skapa filmmanus och pedagogiska filmer behöver eleven använda de ord och begrepp som är centrala i det aktuella området. Låt eleverna skapa egna redovisningsfilmer där de presenterar och förklarar begrepp och moment från undervisningen. Dramatisera och skapa riktiga eller animerade rollspel kring olika situationer där begreppen används. Appar för skapande av animerade filmer kan vara PuppetPals eller Doodlecast. Hela film­processen är språkutvecklande – planera, reflektera, argumentera, kompromissa, skapa, utvärdera. Med hjälp av iMovie kan eleverna sätta ihop sina powerpointsidor eller skärminspelningar till en film. För digital storytelling finns exempelvis apparna Book Creator och My Story.

Kommunikation

Att låta barn uttrycka sina egna tankar och åsikter och att lyssna till andras tankar och åsikter är inte bara lärorikt och utvecklande – utan berikar även elevernas språk. Diskussionerna leder till nya tankar och formuleringar. När olikheterna i ett klassrum ses som en tillgång och eleverna är aktiva och delaktiga skapas en inkluderande miljö. Öppna gärna klassrummet och skapa kontakt med omvärlden. Via WhatsApp,Skype eller Facetime kan ni kommunicera med andra utanför skolan. Missa inte Skype in the classroom och Mystery Skype.

Skriva

Lusten att skriva leder till språkutveckling. I en klassblogg eller projektblogg kan eleverna skriva dokumentärt eller skönlitterärt och använda begreppen från undervisningen. Genom att skapa en serie lektioner kring berättarteknik och gestaltning kan eleverna skriva en egen eller gemensam bok. Publicera varje bok med omslag hos Tootapen – det digitala förlaget som har barn som författare. Botanisera i appbutiken efter olika sätt att skapa bok. Via vissa appar kan eleven spara boken som epub-format och därmed publicera sin egen e-bok.

Kompetensutvecklingför lärare

I lärportalen finns fyra moduler för grundskollärare:

Leda och lära i tekniktäta klassrum. Hur man kan arbeta strukturellt.

Kritisk användning av nätet. Källkritik och informationssökning.

Säker användning av nätet. Hur hantera och diskutera med elever om integritet och säkerhet.

Digitalt berättande. Om kreativt skapande och publika arbetssätt.

Källa: https://larportalen.skolverket.se/#/

Annsofie Thörnroth

Annsofie Thörnroth

Redaktör för specialnumret Grundskoletidningen/språket.

Vill du läsa mer? Bli prenumerant!

Du får 6 nr av Grundskoletidningen och Pedagogisk Snabbguide för 1099 kr exkl. moms.

Så här kan du läsa vidare
Börja prenumerera så får du tillgång till alla fördjupande och inspirerande artiklar i Grundskoletidningen och Pedagogisk snabbguide..
Kompetensutveckling när den är som bäst.

Bli prenumerant