Få grepp om begreppen i ett helt nummer om språket i undervisningen

Grundskoletidningen är en tidning som vill ge dig som lärare intressanta reportage och personporträtt. Denna gång innehåller tidningen ett speciellt tema – språkutvecklande arbetssätt i alla ämnen – som vi vill lyfta fram i ett helt nummer, i hela tidningen. I detta specialnummer utforskar vi hur språket och begreppen kan utgöra kärnan i, och ingången till, samtliga skolämnen.

Vi vet att elever kan ha svårt för ”skolsvenskan” och de vetenskapliga begreppen, och att det faktiskt även kan finnas svårigheter att förstå vardagsspråket. Att elever kan ha svårigheter i skolan kan därför många gånger bero på bristande språk­förståelse och att eleven inte har grepp om begreppen. Därför behöver lärare, oavsett skolämne, uppmärksamma och identifiera vilka centrala ord och begrepp som används i ämnet – och hitta modeller och strategier för hur eleverna ska kunna förstå, och därmed få tillgång till kunskapen.

Genom att uppmärksamma de centrala begreppen i skolämnena och använda olika modeller för att utveckla begreppsförståelsen får eleverna en stadig grund i varje ämne. I det här specialnumret har vi därför besökt lärare som passionerat arbetar med barnens språkförståelse och begreppsförståelse. Vi har även ett intressant reportage med eldsjälen Karin Boberg som är lärare och samordnare på lärarutbildningen vid Södertörns högskola med inriktning estetiska lärprocesser.

Ett annat spår i denna tidning är resursperspektivet. Att se varje elevs resurser och utgå från dessa. Många elever i svensk skola i dag talar flera språk. Drygt 8 procent av grundskolans elever läser svenska som andraspråk. Om vi alla inser att elevernas språkkunskaper är en resurs blir genast trans­languaging – att tillåta och uppmuntra att flera språk talas i klassrummet – något spännande och bra för eleven. Läs mer om hur translanguaging kan användas aktivt och framgångsrikt i undervisningen.

Genom att arbeta språkutvecklande i alla ämnen ökar eleverna sin möjlighet att befästa begreppens betydelse och användningsområde – och därmed ökar elevens möjlighet att ta till sig ämneskunskaper. Om vi fortsätter att utgå från eleven och behålla resursperspektivet kan vi komma långt.

Börja prenumerera? Mejla till prenumeration@grundskoletidningen.se!

Tobias Ludvigson

Tobias Ludvigson

Chefredaktör

Vill du läsa mer? Bli prenumerant!

Du får 6 nr av Grundskoletidningen och Pedagogisk Snabbguide för 1099 kr exkl. moms.

Så här kan du läsa vidare
Börja prenumerera så får du tillgång till alla fördjupande och inspirerande artiklar i Grundskoletidningen och Pedagogisk snabbguide..
Kompetensutveckling när den är som bäst.

Bli prenumerant