Tema: Inflytande och delaktighet

I den här guiden får du: Kunskap om hur du kan göra eleverna delaktiga i sitt eget lärande

  • Metoder för att stärka elevernas formella och informella inflytande
  • Stöd för att reflektera enskilt och i arbetslaget
  • Ta del av relevant forskning
  • Tips för vidare läsning

Du som är prenumerant kan läsa tidningen här!

Vill du läsa mer? Bli prenumerant!

Du får 6 nr av Grundskoletidningen och Pedagogisk Snabbguide för 1099 kr exkl. moms.

Så här kan du läsa vidare
Börja prenumerera så får du tillgång till alla fördjupande och inspirerande artiklar i Grundskoletidningen och Pedagogisk snabbguide..
Kompetensutveckling när den är som bäst.

Bli prenumerant