Hur hittar man den där grunden?

Den vetenskapliga grunden som allt ska vila på, enligt skollagen, kan vara svår att få grepp om. Det är klart att utgångspunkten alltid ska vara att allt arbete man gör i skolan ska leda till ny kunskap och självfallet ett ökat lärande hos eleverna. Trots allt är det ju själva anledningen till att man är i skolan. Klart är också att man ska utgå från vetenskap i sin undervisning. 

Det svåra är att veta vad den där vetenskapliga grunden innebär och hur man som lärare ska omsätta den i praktik. Att skapa sig en uppfattning på egen hand hur man arbetar utifrån vetenskapen kan vara en utmaning.

En stor hjälp kan vara det kollegiala lärandet och att ta hjälp av sina kollegor, till exempel genom att prova metoder och arbetssätt som kollegorna redan provat. Genom att ställa enkla frågor, som vad som fungerar, hur det leder till lärande och hur vi grundar våra beslut, kan man förbättra en hel del. Gör man det regelbundet tillsammans med andra, kan det så småningom leda till en utveckling, både av den egna verksamheten och av elevernas lärande.

Detta är ett systematiskt sätt att arbeta och grunden finns i vetenskapen. Självfallet innebär detta också att kritiskt värdera forskningsresultat för att kunna ta ställning till vad som är relevant i det pedagogiska arbetet.

Undersökningar visar att lärare oftast inte får rätt förutsättningar att arbeta systematiskt med undervisningen ute på skolorna, i ämneslag eller arbetslag. Det är ett av problemen som Kenneth Nordgren på Karlstads universitet lyfter. Han är professor i samhällsvetenskapernas didaktik och betonar att lärare behöver mer utrymme för didaktiska diskussioner i sina ämnen. 

Ett exempel på några som har fått till det kollegiala samarbetet i ämnena finns i Malmö, på Ribersborgsskolan. Där samarbetar Katarina ”Nina” Håkansson, lärare på mellanstadiet i svenska, med kollegorna på sin skola och på närliggande Mellanhedsskolan. I fyra år har de jobbat i ett ämnesdidaktiskt kollegium, ÄDK, där de träffas tre onsdagar av fyra i ämneslag, uppdelade på låg- respektive mellanstadium. De fokuserar på att utveckla sin undervisning utifrån vetenskaplig grund och det har lyckats. ”Om vi inte hade börjat jobba så hade jag nog inte varit lärare i dag”, säger hon.

Tobias Ludvigson

Tobias Ludvigson

Chefredaktör

Vill du läsa mer? Bli prenumerant!

Du får 6 nr av Grundskoletidningen och Pedagogisk Snabbguide för 1099 kr exkl. moms.

Så här kan du läsa vidare
Börja prenumerera så får du tillgång till alla fördjupande och inspirerande artiklar i Grundskoletidningen och Pedagogisk snabbguide..
Kompetensutveckling när den är som bäst.

Bli prenumerant