Läraryrket ökar i popularitet bland unga

När unga i åldrarna 15–24 år ska beskriva sin drömarbetsgivare använder de ord som förstående, rättvis, trevlig, omtänksam, lyhörd och snäll. Dessutom vill de ha intressanta arbetsuppgifter, bra arbetsvillkor, bra chefer och inte minst trevliga kollegor. Det sistnämnda hamnar tillsammans med ”god stämning” allra högst på den jobbönskelista som Ungdomsbarometern tagit fram på uppdrag av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

Undersökningen, vars syfte är att ta reda på vad unga vuxna anser om att arbeta inom välfärdssektorn, visar att sex av tio av de tillfrågade vill arbeta med människor och att sju av tio vill ha ett yrke där de får hjälpa andra. Och intresset för ett välfärdsjobb är faktiskt ganska stort, framför allt bland tjejerna. Drygt hälften av tjejerna kan till exempel tänka sig ett jobb inom förskola, socialtjänst eller hälso- och sjukvård. Motsvarande siffra för killarna är 20 procent.

När 15–24-åringarna får frågor om specifika branscher hamnar skolan på tredje plats. 53 procent av tjejerna och 43 av killarna kan tänka sig att jobba inom skolan. När frågan i stället gäller ”långsiktigt yrkesval” hamnar ”lärare i grundskola och gymnasium” på fjärde plats. 26 procent av tjejerna och 23 procent av killarna ser läraryrket som ett alternativ, tätt följt av läkaryrket. Det är också betydligt fler unga som kan tänka sig en långsiktig karriär som lärare i dag jämfört med den mätning som gjordes 2012. Populäraste jobbet för tjejer är psykolog (38 procent) och för killar ingenjör (52 procent).

Undersökningen visar också att en tredjedel av de tillfrågade inte riktigt vet vad ett jobb i välfärdssektorn innebär samtidigt som två tredjedelar vill ha mer information och prova på hur det är att jobba inom ett välfärdsjobb. I SKL:s rapport konstaterar man att de unga förknippar välfärdsjobben med trygga anställningar och en god arbetsmarknad och att detta också är utmärkande drag för dagens unga generation som enligt rapporten är trygghetssökande, engagerad och medveten. De unga vuxna svarar också att de i lägre grad associerar branschen med karriärmöjligheter, bra arbetsmiljö och hög lön.

Undersökningen genomfördes i april genom att drygt 1000 personer i åldern 15 till 24 år svarade på en webbenkät.

Visste du ...  
  • att fler unga kan tänka sig en långsiktig karriär som lärare i dag, jämfört med 2012.
  • att andelen unga som svarade att ”gå ut på klubb eller liknande” är viktigast just nu, har minskat från 31 procent 1995 till 6 procent 2017.
  • att unga födda utanför Sverige tycker att det är mer viktigt att hjälpa andra och arbeta med människor än övriga unga.
  • att tjejernas intresse för att bli ingenjör har ökat sedan mätningen 2012.
  • att unga i mindre städer/tätorter och i landsbygdskommuner är mer intresserade av att arbeta i äldreomsorgen och i förskolan jämfört med övriga unga.
  • att var tredje kille kan tänka sig att jobba som fysioterapeut, läkare eller socionom.

Källa: Statistiken presenteras i SKL:s rapport Unga om välfärdsjobben – en studie om ungas attityder och intresse för välfärden.

 

Åsa Larsson

Åsa Larsson

Vill du läsa mer? Bli prenumerant!

Du får 6 nr av Grundskoletidningen och Pedagogisk Snabbguide för 1099 kr exkl. moms.

Så här kan du läsa vidare
Börja prenumerera så får du tillgång till alla fördjupande och inspirerande artiklar i Grundskoletidningen och Pedagogisk snabbguide..
Kompetensutveckling när den är som bäst.

Bli prenumerant