Öppna artiklar för alla

”Antingen är AI lösningen på alla människans problem eller så är det, i fel händer, människans undergång." Det säger Jannie Jeppesen, vd för Swedish Edtech Industry, i en intervju för det här numret av Grundskoletidningen. Hon sätter fingret på oron för vad artificiell intelligens kan betyda för samhället i allmänhet och för skolan i synnerhet. Kan AI påverka eller ta över undervisningen? Kommer lärare alls att behövas? Eller handlar det mest om smarta program som kan effektivisera det skolpersonal idag upplever som tidsödande administration?

Vad AI kan betyda för undervisningen undersöks just nu av forskare vid Göteborgs universitet i samarbete med två skolor som involverar samtliga högstadieelever och alla lärare i matematik. I reportaget på sidan 18 beskrivs hur ett adaptivt läromedel utmanar elevernas lärande på olika nivåer och snabbt ger återkoppling på hur det går för varje enskild elev. Projektet väcker också frågor om vad skolan kan tjäna och förlora på AI, liksom hur det kan påverka bedömning, elev och lärarroll. Frågor som forskarna vill få svar på innan AI används i skolorna på bred front.

En annan fråga handlar om hur elevernas integritet påverkas när intelli­genta program samlar in och sammanställer uppgifter. Men också vad som händer med det viktiga relationsskapandet när empatiska robotar sköter undervisningen. Om det forskar Sofia Serholt som låtit robotarna Nao och Pepper interagera med elever i mellan- och högstadiet.

Passande nog presenterar vi i det här numret av Grundskoletidningen också en helt ny vinjett. Under ”Knäck koden” skriver journalisten Marie Birde och programmeraren Olga Stern om sådant vi inte visste att vi ville veta om programmering.

Att det aldrig är för sent att börja med något helt nytt i livet är Evy Palm ett levande bevis på. 1976 började hon sin löparkarriär och åstadkom sina bästa resultat mellan 46 och 49 års ålder! På sidan 42 berättar hon om hur jobbet som kökschef på en skola och löpträningen blev till en oslagbar kombo.

Missa inte heller nummer 2 av Pedagogisk snabbguide som den här gången beskriver hur effektiva stöd­insatser på olika nivåer kan utformas inom ramen för den ordinarie undervisningen.

Tobias Ludvigson

Tobias Ludvigson

Chefredaktör

Vill du läsa mer? Bli prenumerant!

Du får 6 nr av Grundskoletidningen och Pedagogisk Snabbguide för 1099 kr exkl. moms.

Så här kan du läsa vidare
Börja prenumerera så får du tillgång till alla fördjupande och inspirerande artiklar i Grundskoletidningen och Pedagogisk snabbguide..
Kompetensutveckling när den är som bäst.

Bli prenumerant