Kompetensutveckling för lärare och skolledare

Ett ämne som väcker känslor

Den här gången är temat nationella prov. Ett ämne som väcker mycket känslor och debatt, men framför allt upptar de arbetstid för både lärare och elever.

Tobias Ludvigson

Tobias Ludvigson

Chefredaktör

#2
Årgång 43 - 2018
TEMA:
Årgång 43 - 2018
TEMA:
Nationella Prov

Ett ämne som väcker känslor

Den här gången är temat nationella prov. Ett ämne som väcker mycket känslor och debatt, men framför allt upptar de arbetstid för både lärare och elever.

Tobias Ludvigson

Tobias Ludvigson

Chefredaktör

Porträttet

”De små stegen har hjälpt mig”

På fem år ökade hon andelen kvinnor i ledningsgruppen från 15 till 50 procent. Azita Shariati, VD för Sodexo och utsedd till Sveriges mäktigaste affärskvinna, ser mångfald och jämlikhet som en konkurrensfördel.

Nr 2: 2018
TEMA
Nationella Prov

Konsten att mäta kunskap

De nationella proven har fått en allt mer central roll, vilket stressar både lärare och elever. Och nu ska de bli ännu viktigare, något som väcker skarp kritik på många håll.
Nr 2: 2018
TEMA: Nationella Prov

Anders Jönsson och Anna Sjögren: Underkänt

Nationalekonomen Anna Sjögren och utbildningsforskaren Anders Jönsson är eniga. De nationella proven fungerar inte för att sätta rättvisa betyg och det nya förslaget kommer att förvärra problemen ytterligare. Men där Anna Sjögren vill införa extern bedömning av proven, vill Anders Jönsson hellre utbilda lärare i att sätta betyg.

Se allaSe färre
I klassrummet
Idrott och jämställdhet

På vems planhalva?

Fysiska aktiviteter och framför allt bollsporter får stort utrymme i ämnet idrott och hälsa. För att fler elever ska gynnas och bli delaktiga behöver andra delar av ämnet utvecklas – inte minst frågor som genus och normer.

Nr 2: 2018
NYHET! Pedagogisk snabbguide - nu även digitalt

Tema: Mindset i praktiken

I detta andra nummer av Pedagogisk snabbguide är temat "Mindset i praktiken". Författaren och läraren Helena Wallberg har tagit fram ett batteri av verktyg och stödstrukturer som ger dig en konkret ingång till ämnet. 

Dweck for dummies
Workshop - ett upplägg för kollegiet
Frågebatteri vid skolsvårigheter
Stödstrukturer i undervisningen
Nr 2: 2018
NÄSTA NUMMER

Nästa nummer av Grundskoletidningen är ute 8 januari

Tema: Skolutveckling

Målet med att utveckla verksamheten är en skola för alla. Men vad innebär det i praktiken? Ett nummer om ledarskap, vikten av analys och specialpedagogik.

Nr 1 2020

Oj, är du inte prenumerant?

Den här artikeln kan endast läsas av dig som prenumererar på Grundskoletidningen Pedagogisk snabbguide.

Så här kan du läsa vidare
Logga in eller börja prenumerera så får du tillgång till alla fördjupande och inspirerande artiklar i Grundskoletidningen och Pedagogisk snabbguide.
Kompetensutveckling när den är som bäst.

Bli prenumerant