01
02
03
04
05

Så använder du lärandematriser

”Så länge vi pratar amöbor (luddiga uttryck) är alla överens, ingen fattar ändå vad den andra menar.”

Uttryck alltid lärandet

som iakttagbara handlingar. Först då blir det begripligt och elever kan skapa inre målbilder för vad de ska utföra. Vi skapar likvärdighet mellan klassrum först när lärare jämför de handlingar vi förväntar oss att elever ska göra. Så länge vi pratar amöbor (luddiga uttryck) är alla överens, ingen fattar ändå vad den andra menar.

Med iakttagbara kriterier

kan elever plötsligt själva avgöra när någon klarar något. Låt dem då ofta ge kamrat- och självrespons - men aldrig efteråt! Lärandematriser är elevens verktyg för att lära, inte ett redskap för att bedöma. Arbeta därför alltid med respons under arbetets gång; låt eleven formulera målbilder om vad de vill fixa framöver och ge dem möjlighet att bearbeta och förbättra. Då skapar du lärande.   

Beskriv begripligt och utmanande

hur man blir bättre så eleven kan ta nästa steg på egen hand, utan att vara beroende av läraren. Lämna ”amöbadiket” och läroplansuttryck som ’utveckla resonemangen på ett väl fungerande sätt’. Fastna inte heller i ”räknediket”; att eleven bara ska göra fler och mer av samma sak. Bredda lärandet och beskriv lättfattligt, till exempel: beskriver olika sorts likheter och skillnader mellan djurtyperna med egna förklarande exempel / förklarar både bra och dåliga följder som mina förslag får för olika grupper i landet och rangordnar dem.

När jag redan i förväg

har formulerat begripligt VAD eleven ska lära sig (= det jag ska undervisa om), kan alla under lektionen helt fokusera på HUR man bäst lär sig det. Det är detta som gör att eleven får kontroll över sitt lärande och blir mer motiverad och fokuserad. Innan jag beskrivit handlingarna eleven ska lära sig utföra, är det meningslöst att diskutera hur jag ska undervisa dem om det.

Det största misstaget

du kan göra är att inte få ut lärandematriserna i klassrummet. Ha inga överkrav på dig själv; redan med en halvtafflig lärandematris är du troligen tydligare än du någonsin varit som lärare.

Mårten Färlin

Mårten Färlin

Erbjudande - bli prenumerant!

Just nu får du det aktuella numret om PISA-undersökningen på köpet när du tecknar en prenumeration. Gäller t.o.m. 31 december 2019.
Läs mer

Så här kan du läsa vidare
Logga in eller börja prenumerera så får du tillgång till alla fördjupande och inspirerande artiklar i Grundskoletidningen och Pedagogisk snabbguide.
Kompetensutveckling när den är som bäst.

Bli prenumerant