Om oss

Grundskoletidningen utkommer med sex nummer per år. Varje nummer belyser ett aktuellt tema med utgångspunkt i läroplan och styrdokument. Här finns fördjupande och lättillgängliga artiklar av experter samt reportage och intervjuer från skolor. 

Grundskoletidningen riktar sig till lärare, skolledare, förvaltning och huvudmän och ger dig verksamhetsnära kompetensutveckling av hög kvalitet. Systertidningen I din vardag utkommer samtidigt och innehåller konkreta verktyg, inspiration och fördjupning.  

Grundskoletidningen och Grundskoletidningen i din vardag är politiskt och fackligt oberoende. De ges ut av Gothia Fortbildning AB som även ger ut Förskoletidningen, tidningen Elevhälsa och tidningen Äldreomsorg. Utöver det ger Gothia Fortbildning ut böcker samt anordnar kurser, konferenser och uppdragsutbildningar för yrkesverksamma inom vård, skola och omsorg.

Redaktion
Chefredaktör och ansvarig utgivare: Tobias Ludvigson, tobias.ludvigson@gothiafortbildning.se
Redaktör: Sara Othman, sara.othman@gothiafortbildning.se
Layout: Helena Åberg

Adress: Grundskoletidningen, Box 225 43, 104 22 Stockholm
Besöksadress: Kungsholmstorg 5, Stockholm
Växel: 08-462 26 60
Kundservice: 08-462 26 70, info@gothiafortbildning.se

Prenumeration: 08-462 26 70, grundskoletidningen@gothiafortbildning.se 

Annonser: Johan Fogelström, 073-375 90 36, johan.fogelstrom@gothiafortbildning.se

Grundskoletidningen är skyddad av upphovsrättslagen. Kopiering förbjuden.

Läsa vidare?

Denna artikel är publicerad i: Grundskoletidningen i din vardag. För att läsa vidare måste du vara prenumerant.

Komboprenumeration - mest prisvärt: Grundskoletidningen och Grundskoletidningen i din vardag 2 x 6 nummer: 899 kr exkl. moms

Bli prenumerant